Kolekcja opraw oświetleniowych :

Przestawiam naszą kolekcję ulicznych opraw oświetleniowych,która z pewnością zainteresuje pasjonatów oświetlenia drogowego.Znajdują się w niej oprawy uliczne z lat piećdziesiątych i sześćdziesiątych do żarówek min. OBp,OBg,OBs,świetlówek UOSF 3x40,lamp rtęciowych ORZ- 1,ORZ-3,ORZ-9,oraz bardzo rzadkie egzemplarze wyprodukowane w małych ilościach praktycznie już nie spotykane na naszych ulicach OUR 2400,OUS 2x400,oraz wiele innych.Z danymi technicznymi można się zapoznać na stronie www.oprawy.info w dziale oprawy klasyczne.

a

 

a 

 

a 

 

a

 

a 

 

a 

 

a

 

a 

 

a 

 


a

 

a 

 

a 

 


a

 

a 

 

a 

 


a

 

a 

 

a 

 


a

 

a 

 

a